ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ИНТЕРНЕТ САЙТ

ДЕФИНИЦИИ

 1. Ай Ти Адванст ЕООД - изработва Интернет сайт.
 2. Клиент - закупува лиценз за Интернет сайт.
 3. Интернет сайт - уеб базирана информационна система, представляваща Интернет страница с възможност за управление на съдържанието, представяща или обслужваща дейността на клиента.
 4. Сайт с възможност за управление на съдържанието - уеб страница с панел за администрация, посредством който клиентът може да добавя, редактира и премахва съдържание (текст и снимки) от сайта.
 5. Лиценз за сайт представлява предоставяне от Ай Ти Адванст ЕООД на безсрочно право за експлоатация на Интернет сайт от клиента под всички търговски марки и домейни на клиента. Клиентът има право да получи копие от базата данни и програмния код на системата, след пълното заплащане на Ай Ти Адванст ЕООД на цената на лиценза.
 6. Хостинг услуга за сайта представлява инсталация и конфигурация на програмния код върху постоянно свързан в Интернет сървър, както и съхранението на данните на сайта на сървъра за периода на хостинг услугата. Параметрите на хостинг услугата, която Ай Ти Адванст ЕООД предоставя заедно с лиценза за сайт са описани в ПРИЛОЖЕНИЕ 2, като допълнително може да бъдат договорени други параметри на хостинг услугата при необходимост и по желание на клиента.

УСЛОВИЯ

 1. Ай Ти Адванст ЕООД остава собственик на авторското право върху програмния код на Интернет сайта и клиентът няма право да препродава или предотстъпва лиценза на трети лица, без писмено съгласие от Ай Ти Адванст ЕООД.
 2. Ай Ти Адванст ЕООД не става собственик на авторски права върху съдържанието, което клиентът въвежда в сайта.
 3. Ай Ти Адванст ЕООД има право да постави свое рекламно лого или Интернет връзка на разработчик на този сайт в дъното на всички изгледи от сайта.
 4. Сайтът включва само функционалните възможности, които са изброени в ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (щракнете линка), което клиентът получава по електронна поща при поръчка за закупуване на лиценз. Със заплащането на цената на лиценза, клиентът потвърждава, че желае да получи сайт, който функционира както е описано в ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Всякакви следващи изменения на дизайна и на функционалността на сайта по желание на клиента могат да бъдат поръчвани от клиента и изработвани допълнително и следва да се заплащат на Ай Ти Адванст ЕООД допълнително, като последният предварително информира клиента за необходимото време и цена за разработка за всяка пожелана модификация.
 5. Ай Ти Адванст ЕООД е длъжен да поддържа сайта работещ и да реагира своевременно в случай на възникнал срив, без да таксува за това клиента, за целия период, през който клиентът използва хостинг услуга за сайта от Ай Ти Адванст ЕООД.
 6. Ай Ти Адванст ЕООД предоставя хостинг услуга за сайта, считано от датата на закупуване на лиценза, като за първата една година клиентът не заплаща тази услуга.
 7. Клиентът има право да хоства сайта при всеки доставчик на Интернет хостинг услуги, като цената на лиценза не включва инсталация на сайта или хостинг върху сървър на друг доставчик, освен Ай Ти Адванст ЕООД.
 8. Клиентът е длъжен сам да зарежда всички данни в сайта, които могат да бъдат заредени посредством панела за администрация и които сайтът предлага на своите потребители, като клиентът носи пълната отговорност за това да спазва българските закони, използвайки този сайт.
 9. Ай Ти Адванст ЕООД не носи отговорност за характера и достоверността на данните, които клиентските сайтове предоставят на потребителите в Интернет.
 10. Ай Ти Адванст ЕООД не носи отговорност за приченени вреди, пропуснати печалби на клиента или трети лица, в следствие от експлоатацията на сайта.
 11. Клиентът не дължи на Ай Ти Адванст ЕООД никакви такси или част от печалби, получени в следствие на експлоатациата на сайта, освен цената на лиценза.
 12. Заплащането на цената на лиценза става по банков път.
 13. Клиентът няма право да публикува на сайта информация целяща да дескредитира по някакъв начин Ай Ти Адванст ЕООД, както и да премахва линка, който посочва Ай Ти Адванст ЕООД като разработчик на сайта. Ако това се случи, Ай Ти Адванст ЕООД има право да прекрати едностранно валидността на лиценза, без да дължи възстановяване на цената му на клиента.
 14. В случай че клиентът нарушава по някакъв начин законите в Република България като използва сайта, Ай Ти Адванст ЕООД има право да прекрати едностранно валидността на лиценза, без да дължи възстановяване на цената му на клиента.
 15. В случай че клиентът желае да получи копие от програмния код на сайта, както и актуален архив на базата от данни, то той може да изрази това свое желание само в писмена форма, както е длъцен да подпише приемо-предавателен протокол при получаване на файловете. Програмен код и/или архив от базата данни, клиентът може да получи лично в офис на Ай Ти Адванст ЕООД, освен ако допълнително не е договорено друго. Ай Ти Адванст ЕООД е длъжна да пази копие от сайта и базата данни на клиента минимум пет години след закупуване на лиценза.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - хостинг услуга

 1. Хостинг услугата е предназначена само за хостинг на сайт или сайтове, които са изработени от Ай Ти Адванст ЕООД.
 2. ВНИМАНИЕ! С ползването на този сайт и хостинг услуга, вие приемате да спазвате всички закони валидни за Република България, като декларирате, че поемате изцяло отговорност за произтичащи санкции в следствие на нарушения на закони. Ай Ти Адванст ЕООД запазва право да преустанови хостинг услугата за сайта, в случай че със съдържанието си или с взаимодействието си с потребителите сайтът е в нарушение на закон, който е валиден за Република България, без да ви дължи компансации за това.
 3. Освен в случаите, когато са договорени други параметри, обемът от информация, която сайтът съдържа не може да надвишава 20GB и месечният трафик към сайта не може да надвишава 500GB. При необходимост тези параметри могат да бъдат договорени различни, според нуждите на клиента.


10/04/2018г.

Поръчка на онлайн магазин

Можете да поръчате Вашия електронен магазин тук и на

e-mail: info@pazarilo.com
skype: itadvanced

тел. 0888 687 162, 032 391 352

Ай Ти Адванст ЕООД

България, Пловдив, ул. "Мадара" 3

Ако имате въпроси, не се колебайте да ни изпратите съобщение.


Проектът Пазарило е реализиран в България от

Ай Ти - Адванст ЕООД
Булстат: 1600244416
Пловдив, ЖК Тракия, бл. 23, вх. А, ет. 3, ап. 9