ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА ИНТЕРНЕТ САЙТ

I.ДЕФИНИЦИИ

 1. Ай Ти Адванст ЕООД - предоставя услугата абонамент за сайт.
 2. Клиент - ползва услугата абонамент за сайт.
 3. Система - уеб базирана информационна система, представляваща Интернет сайт за обслужване на дейността на електронен магазин и/или сайт с възможност за управление на съдържанието.
 4. Електронен магазин - уеб страница за продажба на стоки и услуги в глобалната мрежа Интернет.
 5. Сайт с възможност за управление на съдържанието - уеб страница с панел за администрация, посредством който клиентът може да добавя, редактира и премахва съдържание (текст и снимки).
 6. Абонамент за сайт представлява предоставяне от Ай Ти Адванст ЕООД на право за експлоатация на системата от клиента под всички търговски марки и домейни на клиента за определен срок. Абонаментът включва осигуряване от Ай Ти Адванст ЕООД на хостинг услуга за сайта за срока на абонамента. Абонаментът не включва годишна такса за домейн и сертификат за криптирана връзка със сайта.

II.УСЛОВИЯ

 1. Клиентът заплаща годишна абонаментна такса на Ай Ти Адванст ЕООД за правото на експлоатация на системата за свои нужди.
 2. Ай Ти Адванст ЕООД остава собственик на информационната система и правата над нейния програмен код, като има право да постави свое рекламно лого (или интернет връзка) в дъното на всички нейни изгледи.
 3. Системата включва само функционалните възможности, които са изброени в ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (щракнете линка). Клиентът приема, че системата е напълно функционираща според описаното в ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Всякакви изменения на дизайна и функционалността на системата по желание на клиента могат да бъдат поръчвани допълнително и следва да се заплащат на Ай Ти Адванст ЕООД допълнително, като последният предварително информира клиента за необходимото време и цена за разработка за всяка пожелана модификация.
 4. Ай Ти Адванст ЕООД е длъжна да подържа системата работеща и да реагира своевременно в случай на възникнал срив, без да таксува за това клиента.
 5. Клиентът е длъжен сам да зарежда всички данни в сайта си, които той предлага на своите потребители, като клиентът носи пълната отговорност за това да спазва българските закони, използвайки този сайт.
 6. Ай Ти Адванст ЕООД не носи отговорност за характера и достоверността на данните, които клиентските сайтове предоставят на потребителите в Интернет.
 7. Ай Ти Адванст ЕООД не носи отговорност за приченени вреди, пропуснати печалби на клиента или трети лица, следствие от експлоатацията на системата.
 8. Клиентът не дължи на Ай Ти Адванст ЕООД никакви такси или част от печалби, получени в следствие на експлоатациата на системата, освен абонаментните.
 9. Заплащането на абонаментната такса следва да става по банков път до дата - 1во число на месеца, от началото на който започва да тече срока на абонамента.
 10. Клиентът няма право да публикува на сайта:

III.СРОК НА АБОНАМЕНТА

Абонаментът е със срок една година и може да бъде подновен след изтичането му за същия срок, както може да бъде прекратен в съответствие с условията в ал. IV. Срокът започва да тече 7 дни след датата на заплащане на фактурата за годишната абонаментна такса.


IV.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТА

1.Абонаментът може да бъде прекратен:
1.1. при неизплащане на абонаментната такса от клиента;
1.2. в случай че клиентът публикува на сайта информация в разрез с т. 10 от УСЛОВИЯТА. В този случай Ай Ти Адванст ЕООД не възстановява на клиента заплатената сума за абонамента;
1.3. по желание на клиента, преди изтичането на срока на абонамента. В този случай Ай Ти Адванст ЕООД не възстановява на клиента заплатената сума за абонамента;
1.4. пожелание на Ай Ти Адванст ЕООД, преди изтичането на срока на абонамента. В този случай Ай Ти Адванст ЕООД възстановява на клиента заплатената сума за срока на абонамента.


V. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

10/04/2018г.

Поръчка на онлайн магазин под наем

Можете да поръчате абонамент за електронен магазин тук и на

e-mail: info@pazarilo.com
skype: itadvanced

тел. 0888 687 162, 032 391 352

Ай Ти Адванст ЕООД

България, Пловдив, ул. "Мадара" 3

Ако имате въпроси, не се колебайте да ни изпратите съобщение.


Проектът Пазарило е реализиран в България от

Ай Ти - Адванст ЕООД
Булстат: 1600244416
Пловдив, ЖК Тракия, бл. 23, вх. А, ет. 3, ап. 9